جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵
پرشین خودرو
ضمانت های لازم از شرکا برای عمل به تعهدات گرفته شده است

/اختصاصی/مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:ضمانت های لازم از شرکا برای عمل به تعهدات گرفته شده است