جمعه ۱۷ مهر ۱۳۹۴
پرشین خودرو
اتوبوس های بی.آر.تی آلودگی کمتری دارد

رییس هیات مدیره شرکت تولیدکننده اتوبوس های 2کابین:اتوبوس های بی.آر.تی آلودگی کمتری دارد