یكشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵
پرشین خودرو
دلایل تولید 11مدل سواری داخلی در پایین‌ترین سطح کیفی چیست؟

وزارت صنعت پاسخ دهد!دلایل تولید 11مدل سواری داخلی در پایین‌ترین سطح کیفی چیست؟