چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
پرشین خودرو
از عملکرد برخی قطعه سازان راضی نیستیم!

/اختصای/دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی مطرح کرد:از عملکرد برخی قطعه سازان راضی نیستیم!