سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
پرشین خودرو
انتظارات قطعه سازان از دولت سیزدهم چیست ؟ / رفع انحصار و ایجاد شفافیت با نظامند شدن صنعت خودرو و قطعه سازی کشور

/اختصاصی/پاسخ به اظهارات خودرویی کاندیداهای ریاست جمهوری؛انتظارات قطعه سازان از دولت سیزدهم چیست ؟ / رفع انحصار و ایجاد شفافیت با نظامند شدن صنعت خودرو و قطعه سازی کشور

گرندکس