شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴
پرشین خودرو
خـــــودرونامه
یادداشت
 چرخه معیوب قیمت‌گذاری خودرو
چرخه معیوب قیمت‌گذاری خودرو
گفت و گو
تزریق دلار بیشتر از ظرفیت جذب اقتصاد، ضد توسعه است
تزریق دلار بیشتر از ظرفیت جذب اقتصاد، ضد توسعه است
گزارش
امنیت و اعتماد، چارچوب فروش اینترنتی
امنیت و اعتماد، چارچوب فروش اینترنتی
باشگاه مدیران
رقابت در جذب برندهای خارجی
رقابت در جذب برندهای خارجی
باشگاه خودرونویسان
سیر تغییر روش‌های فروش خودرو در جهان
سیر تغییر روش‌های فروش خودرو در جهان