با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار https://persiankhodro.com/rss
RSS صفحه اصلی https://persiankhodro.com/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
به روز ترین و آخرین اخبار خودرو با پرشین خودرو https://persiankhodro.com/rss/tp/2
طرح های فروش https://persiankhodro.com/rss/tp/3
تست و مقایسه https://persiankhodro.com/rss/tp/4
بورس https://persiankhodro.com/rss/tp/5
قطعه سازی https://persiankhodro.com/rss/tp/6
آموزش https://persiankhodro.com/rss/tp/7
چند رسانه ای https://persiankhodro.com/rss/tp/8
فراتر از خودرو https://persiankhodro.com/rss/tp/9
آرشیو https://persiankhodro.com/rss/tp/10
آگهی دولتی https://persiankhodro.com/rss/tp/19