لایحه عوارض ورود به محدوده‌های ترافیکی+فرمول

پرشین خودرو: لایحه نرخ عوارض ورود به محدوده‌های ترافیکی شهر تهران به زودی در کمیسیون های تخصصی شورای شهر مورد برسی کارشناسی قرار گرفته و برای ارائه در صحن آماده می‌شود.

به گزارش پرشین خودرو، لایحه تعیین نرخ عوارض ورود به محدودهای ترافیکی شهر تهران آماده بررسی در کمیسیون‌های تخصصی است. براساس لایحه‌ای که شهرداری تهران تهیه کرده است ورود یا تردد وسایل نقلیه به محدوده‌های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا منوط به پرداخت عوارض است.


عوارض تردد وسایل نقلیه مجاز در هر یک از محدوده‌های در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ دویست و هشتاد هزار (۲۸۰ هزار ریال) با احتساب ۲۰ درصد عوارض توسعه حمل و نقل ریلی در ضریب مربوط به محدوده تردد (براساس جدول شماره یک (۱)، ضریب مربوط به ساعت تردد (براساس جدول شماره دو (۲))، ضریب مربوط به آلایندگی وسیله نقلیه (براساس جدول شماره سه (۳)) و ضریب مربوط به زمان پرداخت (براساس جدول شماره چهار (۴)). همچنین عوارض تردد وسایل نقلیه غیر مجاز مطابق حداکثر ضرایب پیش بینی شده مطابق جداول ذیل محاسبه خواهد شد. شهرداری تهران مکلف است نرخ پایه را سالانه متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی افزایش دهد.

 

عوارض ورود به محدوده ترافیک

 

 

جدول شماره یک - ضریب مربوط به محدوده تردد

ردیف محدوده تردد ضریب
۱ محدوده طرح ترافیک حلقه اول ۱.۵
۲ محدوده کنترل آلودگی هوا در روزهای غیر مجاز ۱
۳ هر دو محدوده طرح ترافیک حلقه اول و دوم ۱.۵

جدول شماره دو - ضریب مربوط به ساعت تردد

ردیف اولین ورود یا تردد آخرین خروج یا تردد ضریب
۱ ساعت اوج صبحگاهی قبل از ۶:۳۰ تا ۱۰:۰۰ ساعت اوج عصرگاهی ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰ ۱.۵
۲ ساعت اوج صبحگاهی قبل از ۶:۳۰ تا ۱۰:۰۰ ساعت غیراوج عصرگاهی قبل از ساعت ۱۶:۰۰ یا بعد از ۱۹:۰۰ ۱
۳ ساعت غیر اوج ۱۰:۰۰ به بعد ساعت اوج عصرگاهی ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰ ۱
۴ ساعت اوج صبحگاهی قبل از ۶:۳۰ تا ۱۰:۰۰ ساعت اوج عصرگاهی ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰ ۱
۵ ساعت اوج عصرگاهی ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰ ساعت اوج عصرگاهی ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰ ۱
۶ ساعت غیر اوج ۱۰:۰۰ به بعد ساعت غیراوج عصرگاهی قبل از ساعت ۱۶:۰۰ یا بعد از ۱۹:۰۰ ۰.۷

جدول شماره سه- ضریب مربوط به آلایندگی وسیله نقلیه

ردیف نوع وسیله نقلیه براساس میزان آلایندگی ضریب
۱ وسیله نقلیه برقی یا هیبریدی ۰.۱
۲ وسیله نقلیه دارای گواهینامه فنی برتر ۰.۷
۳ وسیله نقلیه دارای گواهی معاینه فنی برتر ۱

جدول شماره چهار-ضریب زمان پرداخت

ردیف زمان پرداخت ضریب
۱ داشتن اعتبار کافی در حساب شهروندی ۰.۸
۲ نداشتن اعتبار کافی در حساب شهروندی ۱به منظور رعایت سقف صدور مجوز ورود به وسایل نقلیه در محدوده طرح ترافیک، مطابق ضوابط مصوب شورای حمل و نقل و ترافیک تهران، شهروندان مکلف‌اند قبل از ورود به محدوده طرح ترافیک نسبت به رزرو مجوز ورود در سامانه تهران من اقدام کند.

شهرداری تهران مکلف است در صورت رزرو مجوز روزانه ورود در طرح ترافیک و عدم ورود در محدوده مذکور نسبت به دریافت ماده ۲۰ درصد نرخ پایه از متقاضیان اقدام کند.پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ عوارض در روزهای ناسالم

بر اساس لایحه پیشنهادی، به منظور کنترل آلودگی هوا و کاهش ورود وسایل نقلیه به محدوده‌های ممنوعه تردد در شرایط اضطرار و آلودگی هوا، شهرداری مکلف است در صورت تجاوز شاخص آلودگی هوا از عدد ۱۰۰ به میزان ۵۰ درصد و در صورت تجاوز آلودگی هوا از شاخص ۱۵۰ به میزان ۱۰۰ درصد که نرخ پایه این نوع مصوبه را افزایش دهد. به ازای هر پلاک ثبتی در محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا عوارض تردد یک خودرو متعلق به ساکنین متناسب با محدوده محل سکونت آنها با ضریب ۰.۵ محاسبه و اعمال خواهد شد. مشروط به آنکه مشخصات درخواست در سامانه تهران من ثبت و وسیله نقلیه دارای معاینه فنی معتبر بوده و عوارض سالیانه خودرو، بدهی و عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا، عوارض نوسازی و پسماند ملک پرداخت و از دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران اخذ شده باشد.

همچنین در این لایحه پیشنهاد شده است به ازای صدور مجوز ورود و یا تردد در محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا در کل سال، برای هر خودرو مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بهای خدمات اخذ شود.

عوارض تردد وسایل نقلیه بیماران خاص و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی که انجام فعالیت‌ها، وظایف شغلی و امور درمانی آنها مستلزم ورود به محدوده‌های طرح ترافیکی و کاهش آلودگی هواست، در سقف مجوزهای ورودی در کل سال با اعمال ضریب ۰.۱ تعیین و محاسبه می‌شود.

وسایل نقلیه با پلاک ویلچر که انجام فعالیت‌ها، وظایف شغلی و امور درمانی مستلزم ورود به محدوده‌های ممنوعه تردد است، مشمول پرداخت عوارض مصوبه نیستند.سهم خبرنگاران از سهمیه طرح ترافیک

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود حداکثر سه درصد از کل مجوزه‌های صادره را در موارد خاص با اعمال ضریب یک دهم محاسبه و صادر کند. خبرنگاران و روزنامه نگاران و عکاسان خبری نیز مشمول موارد خاص هستند.

همچنین در این ماده به شهرداری اجازه داده شده به خبرنگارانی که از سهمیه استفاده نمی‌کنند یا فاقد خودرو هستند کارت بلیت رایگان یک ساله جهت استفاده از حمل و نقل عمومی اختصاص دهد.

جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر با رعایت سقف مجوزهای ورودی به محدوده‌های موضوع این مصوبه با ارائه تاییدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نیستند.

عوارض تردد وسایل نقلیه پلاک تهران که در زمینه جابجایی مسافران فعالیت کرده و دارای مجوز یا پروانه فعالیت از شهرداری تهران هستند در سقف مجوزهای ورودی در سال با اعمال ضریب ۵ دهم تعیین و محاسبه می‌شود در صورتی که خودروهای آژانس و مؤسسات اتومبیل کرایه روزانه سه سند سفر در سامانه سفر برگ شهرداری اخذ کنند عوارض تردد آنها با اعمال ضریب ۳ دهم تعیین و محاسبه می‌شود.

عوارض تردد خودروهای سواری مجاز پلاک (ع) تهران در محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا با اعمال ضریب ۳ دهم محاسبه خواهد شد.

همچنین وسایل نقلیه مینی بوس و اتوبوس مجاز به پلاک (ع) تهران مشروط بر ثبت نام در سامانه تهران من شهرداری عوارض موضوع این تبصره این مصوبه نیستند.

عوارض تردد خودروهای مجاز سرویس مدارس در روزهای تحصیلی از ۶:۳۰ تا ۱۶:۰۰ و آموزشگاه‌های راهنمایی و رانندگی با رعایت سقف مجوزهای مصوب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در محدوده‌های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا با اعمال ضریب ۰.۳ محاسبه می‌شود.

 

ردیف نوع ناوگان باربری-پلاک تهران ظرفیت ناوگان ضریب-مشروط به اخذ باربر  
۱ وانت پلاک عمومی زیر ۳.۵ تن ۰  
۲ وانت پلاک شخصی زیر ۳.۵ تن ۰.۳  
۳ کامیونت بین ۳.۵ تا ۶ تن باربرگ شخصی حقیقی ۰.۵
۴ کامیونت بین ۳.۵ تا ۶ تن باربرگ شخصی حقوقی ۰.۳
۵ کامیون ۶ تن به بالا ۰  

 با هدف تشویق شهروندان به رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود عوارض ورود و تردد در محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا را در خصوص یکی از خودروهای شهروندان قانون مدار با اعمال ضریب حداکثر ۰.۹۵ محاسبه کند.

ساز و کار اجرایی این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه از ابلاغ این مصوبه توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تهیه می‌شود.محدوده‌های کامیون ممنوع

عوارض صدور روزانه ورود به محدوده کامیون ممنوع در شهر تهران در موارد خاص که به عوارض پرداخت نشده که به تشخیص سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران صادر می‌شود و همچنین عوارض تردد شبانه کامیون‌های بالای شش تن که از ساعت ۲۳ تا ۶ بامداد در محدوده مرکزی بدون اخذ باربرگ از سامانه حمل و نقل بار و کالای شهرداری تهران تردد می‌کنند تا ۵ سال مشروط به دریافت باربرگ ۱۵۱، ۸۰۰ درصورت دریافت باربرگ صفر و در صورت دریافت عدم دریافت باربرگ و یا تردد خارج از مسیر تعیین شده در باربرگ ۱۱۰، ۰۰۰، کامیون‌های بالای ۵ سال تا ۱۰ سال مشروط به دریافت باربرگ ۳۰۳، ۶۰۰، درصورت دریافت باربرگ صفر و در صورت دریافت عدم دریافت باربرگ و یا تردد خارج از مسیر تعیین شده در باربرگ ۲۲۰، ۰۰۰و کامیون‌های بالا ۱۰ سال تا ۲۰ سال مشروط به دریافت باربرگ ۴۵۵، ۴۰۰، درصورت دریافت باربرگ صفر و در صورت دریافت عدم دریافت باربرگ و یا تردد خارج از مسیر تعیین شده در باربرگ ۳۳۰، ۰۰۰ پیشنهاد شده است.

تردد کامیون‌های بالای شش تن ظرفیت در محدوده‌های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا مستلزم پرداخت عوارض هم هستند.

صدور مجوز تردد برای کامسون ها منوط به دارا بودن معاینه فنی معتبرو اخذ مجوز از سامانه یارانه سازمان حمل و نقل و ترافیک است.بدهکاران بالای یک ملیون به پلیس معرفی می‌شوند

در بخش ضوابط عمومی این لایحه شهرداری تهران موظف شده به منظور جبران عوارض ناشی از ورود یا تردد غیر مجاز وسایل نقلیه در محدوده‌های موضوع این مصوبه نسبت به شناسایی و سایل نقلیه که عوارض تردد خود را پرداخت نکرده‌اند و بدهی دارنده وسیله نقلیه بابت عوارض پرداخت نشده را به حساب وی منظور و به آخرین شماره تلفن مالک پیامک کند. همچنین شهرداری تهران موظف است وسایل نقلیه ای را که بالای یک میلیون تومان بدهی عوارض داشته باشند، به منظور اعمال قانون به راهنمایی و رانندگی معرفی کند.

دارنده وسیله نقلیه موظف است حداکثر ظرف ده (۱۰) روز عوارض اعلام شده را به ترتیب مندرج در اعلامیه تشخیص عوارض، پرداخت یا به کمیسیون موضوع ماده (۷۷) قانون شهرداری اعتراض و پاسخ دریافت کند. پس از مراحل فوق، عوارض قطعیت یافته و یا با اعلام شهرداری تهران به اداره راهنمایی و رانندگی، نقل و انتقال وسیله نقلیه منوط به پرداخت دیون معوقه آن به شهرداری تهران مطابق ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خواهد بود.

شهرداری تهران مجاز است در صورتی که دارندگان وسایل نقلیه ظرف مدت سه (۳) ماه از قطعیت عوارض مربوطه و اعلام به ایشان از طرق یاد شده نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، با رعایت تشریفات موضوع ماده هفتاد و هفتم (۷۷) قانون شهرداری نسبت به صدور اجراییه و وصول عوارض مذکور – وفق مقررات اجرای اسناد لازم الاجرا اقدام کند.

تبصره یکم (۱)

شهرداری تهران موظف است مفاد این ماده را در راستای تنویر افکار عمومی شهروندان و از طرق مناسب، اعلام و اطلاع رسانی کند.

تبصره دوم (۲)

شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک) مجاز است حداکثر سه درصد از درآمد ناشی از مدیریت محدوده‌های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا را در راستای بهبود اجرای طرح و وصول مطالبات هزینه کند.

تبصره سوم (۳)

به شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک) اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری مطالبات معوقه سنواتی مربوط به عوارض ورود یا تردد در محدوده‌های طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا به صورت تجمیعی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کند.

به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به تهیه بسته‌های اعتباری برای صدور مجوز ورود و تردد در محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا و صدور باربند با اعمال ضریب ۰.۸ اقدام کند.

در راستای پایش مستمر و نظارت بر نحوه مدیریت محدوده طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا، شهرداری تهران موظف است حداقل ۰.۳ درصد از درآمد ناشی از مدیریت محدوده مذکور را در قالب به کارگیری ارزیاب شخص ثالث اختصاص دهد.

اعمال قانون وسایل نقلیه متخلف، نافی و مانع وصول بدهی عوارض شناسایی شده توسط شهرداری نیست.

شهرداری مکلف است گزارش و مستندات عملکرد و آثار این مصوبه را هر ۶ ماه یک بار به شورا ارائه کند.

متن منتشر شده لایحه پیشنهادی شهرداری تهران است و تا زمان بررسی در صحن شورای شهر تهران و رأی گیری نهایی و تأیید هیأت تطبیق مصوبات شورای شهر تهران و ابلاغ از سوی شهرداری تهران نهایی نیست.

منبع: مهر

کد خبر 119766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha