آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی(یکپارچه)  شماره ۱۰۲-۱۰/۱۴۰۲ ت (نوبت دوم)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد " انجام عملیات آماده سازی، باطله برداری و استخراج ماده معدنی وحمل و تخلیه در محل انباشتگاه‌ها در معادن چاه خاتون، سنجده و دره اشکی مجتمع طلای موته واقع در استان اصفهان " را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۲۰۰۲۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۷۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال (صد و سی میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی) برگزار نماید.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ برگزار می‌گردد.

علاقمندان شرکت در مناقصه می­ بایست جهت ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای‌الکترونیکی با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شناسه آگهی: ۱۶۳۲۷۵۴

شماره میم الف: ۳۸۲۱

کد خبر 144280

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha