آگهی فراخوان عمومی نخست ارزیابی کیفی مناقصه شماره: ۹-۶۰۶-۱۴۰۲

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند" ج "ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به نشانی www.setadiran.ir جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.مناقصه گران موظفند برای شرکت درمناقصه نسبت به ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.لازم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مناقصه تا انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.   

شرح مختصر موضوع مناقصه : " بیمه آتش ‏سوزی اموال منقول و غیرمنقول، شخص ثالث و بدنه خودروها، مسئولیت و حوادث ریلی و غیرریلی ، مهندسی تمام خطراموال (کلیه وسائط نقلیه ریلی و غیر ریلی، تاسیسات، علائم و ارتباطات) و مسئولیت ترانزیت کالا و اجباری شخص ثالث وسائط نقلیه ریلی "

مدت اجرای قرارداد: مدت اجرا  یکسال و محل انجام خدمات طبق اسناد مناقصه میباشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: حداکثر تا ساعت ۱۹:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸

مهلت بارگذاری اسناد مناقصه: حداکثر تا ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ بیست و هفت میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۲۷،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بوده و ضمانتنامه مذکور می بایست دارای سه ماه اعتبار بوده و برای مدت سه ماه نیز قابل تمدید باشد .

ارائه مجوز فعالیت معتبر اخذ شده از بیمه مرکزی ج.ا.ا از سوی شرکت کنندگان الزامی است.

فراخوان مناقصه فوق از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  اطلاع رسانی میگردد.

پس از ارزیابی کیفی از تامین کنندگان واجد شرایط که حداقل امتیاز لازم را کسب نموده باشند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

شایان ذکراست دریافت اسناد صرفاً می بایست ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) صورت پذیرد. در صورت بروز هرگونه مشکل و ابهام با شماره ۱۴۵۶ ( پشتیبانی سامانه ستاد ) تماس حاصل نمایند. اداره کل تدارکات  وپشتیبانی

شناسه آگهی: ۱۶۴۲۷۵۳ 

 شماره میم الف: ۴۰۲۰

کد خبر 144408

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha