مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی، رمپ های اتصالی و توری پرده ای قطعه ۳/ب فیروزآباد - جم

بر اساس ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات عملیات اجرایی پروژه به شرح زیر بصورت مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار می گردد:

۱- دستگاه مناقصه گزار: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به نشانی تهران - بزرگراه مدرس– خیابان وحید دستگردی – خیابان فرید افشار - نبش بلوار آرش

۲- شرح پروژه: تهیه و نصب نیوجرسی، رمپ های اتصالی و توری پرده ای قطعه ۳/ب فیروزآباد - جم با مدت اجرای ۱۲ ماه واقع در استان فارس

۳- سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند تجدید مناقصه: صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس http://www.setadiran.ir و مهلت دریافت اسناد از سامانه مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ساعت ۱۵ میسر خواهد بود. ضمناً مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند. تلفن پشتیبانی سامانه : ۱۴۵۶

۴- محل تحویل پاکت شرکت در مناقصه (صرفا پاکت الف) اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی– شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد در سامانه حداکثر تا ساعت ۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ و تاریخ جلسه مناقصه ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ می باشد.

۵- مدت اعتبار پیشنهادات ۳ ماه از تاریخ فوق و در صورت لزوم یکبار قابل تمدید می باشد.

۶- برآورد: براساس فهرست بهای راه  سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۴۵۵.۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.

۷- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ۱۷۸۲۰ میلیون ریال تعیین میگردد.

۸- مهندسین مشاور طرح: پارس (تلفن ۸۸۷۶۱۴۶۰)

ضمنا آگهی مناقصه از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http:\\iets.mporg.ir  نیز قابل دسترسی است.

شناسه آگهی: ۱۶۶۹۰۸۳

شماره میم الف: ۴۵۲۲

کد خبر 144675

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha