کد خبر 9327
۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۷
اعلام آخرین وضع جاده های کشور

پرشین خودرو: مرکز مدیریت راههای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: ترافیک در بیشتر محورهای ارتباطی به صورت عادی و روان است.

به گزارش «پرشین خودرو»، محور فرعی شمشک به دیزین در استان های تهران و البرز، به علت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی بسته و دیگر راه های ارتباطی کشور باز و است. - محور هراز واقع در استان مازندران و تهران به علت ادامه اجرای عملیات نصب جت فن های داخل تونل تکاور امروز از ساعت 9 تا 16 بسته است. - مسیربرگشت محوربندرعباس - حاجی آباد در استان هرمزگان، به علت انجام عملیات احداث سیستم روشنایی و تهویه تونل 17 شهریور (کیلومتر 103) تا 19 بهمن، تردد وسایل نقلیه با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط از طریق یک خط انجام می شود. - محور آستانه - کیاشهر در استان گیلان، به علت اجرای عملیات پروژه زیرگذر پل کمربندی شهید رجایی محدوده کیلومتر 4، تا بیست و پنجم بهمن تردد وسایل نقلیه با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط از طریق کنارگذر کمربندی انجام می شود. - محور آزاد راه قزوین - رشت در استان گیلان، به علت ادامه اجرای عملیات مرمت و بازسازی و انبساط پل های (حدفاصل کیلومتر 23 تا 26) تا 20 اسفند تردد وسایل نقلیه با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - محور یاسوج - پاتاوه در استان کهگیلویه و بویراحمد به علت اجرای عملیات ایمن سازی ورودی پاتاوه (کیلومتر 48 ) تا 22 اسفند تردد وسایل نقلیه بین ساعات 8 تا 16 (غیرازروزهای تعطیل) با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - محور پاتاوه - مرز اصفهان در استان کهگیلویه و بویراحمد، به علت اجرای عملیات راهداری و ایمن سازی کیلومتر 8 تا تاریخ 22 اسفند تردد وسایل نقلیه بین ساعات 8 تا 16 (غیر ازروزهای تعطیل) با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - محور بندرترکمن- کردکوی در استان گلستان، به علت ادامه انجام عملیات بهسازی (تعریض ازطرفین) تا 15 اسفند تردد وسایل نقلیه در طول روز با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - محور رشت - قزوین در استان گیلان، به علت انجام عملیات ایمن سازی داخل تونل شماره 3 در محدوده شهرستان منجیل تا 18 اسفند، تردد وسایل نقلیه با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط ازکنارگذرتونل انجام می شود. - آزادراه رشت - قزوین در استان گیلان به علت اجرای عملیات اصلاح نیوجرسی های میانی آزادراه (حدفاصل کیلومتر 20 تا 32) تا اطلاع بعدی تردد وسایل نقلیه از ساعت 8 تا 16:30 به غیر از روزهای تعطیل با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - باند رفت محور باغچه - نیشابور در استان خراسان رضوی، به علت اجرای عملیات شانه سازی کیلومتر 5 تا 18(حدفاصل ساحل برج - نیشابور) تا 12 اسفند تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7:30 الی 17 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - محور همدان - کرمانشاه در استان همدان به علت اجرای عملیات احداث تقاطع همسطح در محدوده کیلومتر 10 تا اطلاع بعدی، تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7 تا 17 با محدودیت و از طریق مسیربرگشت به صورت دوطرفه انجام می شود. - بزرگراه - بجنورد- شیروان در استان خراسان شمالی، به علت اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح کنارگذر بجنورد کیلومتر یک، تا 20 اسفند تردد وسایل نقلیه در محل موردنظر از طریق مسیربرگشت بزرگراه شیروان به سمت بجنورد به صورت دوطرفه انجام می شود. - محور بافق - یزد به علت اجرای عملیات تبدیل شیب شیروانی حدفاصل کیلومتر 40 تا 50 تا اطلاع بعدی تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7:30 تا 16 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - مسیر برگشت کمربندی شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه به علت انجام عملیات احداث زیرگذر تا اطلاع بعدی بسته و تردد وسایل نقلیه از مسیر قبلی (داخل شهرکنگاور) انجام می شود. - محور مینودشت - گنبد در استان گلستان به علت ادامه اجرای عملیات لکه گیری هندسی از ابتدا تا کیلومتر 5(تقاطع ایگدر) تا اطلاع بعدی، تردد وسایل نقلیه از ساعت 8 تا 16 به غیر از روزهای تعطیل با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - محور مینودشت - آزادشهر در استان گلستان به علت ادامه اجرای عملیات لکه گیری هندسی در محدوده روستای قره چشمه تا اطلاع بعدی تردد وسایل نقلیه از ساعت 8 تا 16 به غیر از روزهای تعطیل با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - محور مینودشت - تنگراه در استان گلستان به علت ادامه اجرای عملیات لکه گیری هندسی در محدوده بش اویلی تا اطلاع بعدی، تردد وسایل نقلیه از ساعت 8 تا 16 به غیر از روزهای تعطیل با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - محور آستانه - کیاشهر در استان گیلان به علت اجرای عملیات احداث آبروی 2متری در کیلومتر 6 محدوده روستای تامچال تا 25 بهمن، تردد وسایل نقلیه در محل موردنظر از طریق راه انحرافی انجام می شود. - مسیر رفت سیرجان - کرمان به علت اجرای عملیات پل زیرگذر ورودی سه راهی پاریز(محدوده ورودی حسین آباد) تا 19 بهمن تردد وسایل نقلیه در محدوده موردنظر به طول 400متر از طریق باند مجاور و به صورت دوطرفه انجام می شود. - بلوار کمربندی نیشابور- مشهد در استان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات بهسازی جداول آیلند از ابتدا تا کیلومتر 13 تا اطلاع بعدی تردد وسایل نقلیه از ساعت 7 تا 16 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - محور سرخنکلاته - امیرآباد(کمربندی جدید گرگان ) در استان گلستان به علت انجام عملیات احداث زیرگذر روستای معصوم آباد واقع در کیلومتر پنج تا اطلاع بعدی تردد وسایل نقلیه با محدودیت و از طریق جاده کنارگذر احداثی انجام می شود. - آزاد راه قزوین - کرج در استان قزوین به علت ادامه اجرای عملیات احداث مسیر روگذر شهرک مهرگان کیلومتر 15 تردد وسایل نقلیه تا 30 بهمن در محل موردنظر از طریق راه انحرافی احداث شده انجام می شود. - محور ایلام - سرابله - حمیل در استان ایلام به علت اجرای عملیات اصلاح روشنایی تونل آزادی تا 20 اسفند تردد وسایل نقلیه از ساعت 21 تا 7 صبح با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط به صورت نوبتی از داخل تونل برقرار می باشد. - محور هرات - شهربابک در استان یزد به علت اجرای عملیات احداث باند دوم (حدفاصل کیلومتر2 تا 6 ) تا 20 اسفند تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7:30 تا 16 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - محور هرات - خوانسار در استان یزد به علت اجرای عملیات ترانشه برداری ( حدفاصل کیلومتر 11 تا 12 ) تا 20 اسفند تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7:30 تا 16 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - محور تربت حیدریه - مشهد در استان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات خاکی و زیرسازی( ابتدا تا کیلومتر 5) تا 15 اسفند بین ساعات 7 تا 17 به غیر از روزهای تعطیل تردد وسایل نقلیه با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - محور طبس- یزد به علت اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی حدفاصل کیلومتر90 الی 100 تا اطلاع بعدی به غیراز روزهای تعطیل تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7:30 الی 16 با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - باند جدید محور سه راهی مهنه - سه راهی شادمهر در استان خراسان رضوی به علت ادامه انجام عملیات احداث زیرگذر تا تاریخ 24 بهمن تردد وسایل نقلیه با محدودیت و از طریق مسیر قدیم انجام می شود. - محور یزد- شیراز در استان یزد به علت اجرای عملیات احداث باند دوم راه در محدوده دامک علی آباد کیلومتر 45 الی 55 تردد وسایل نقلیه تا اطلاع بعدی بین ساعات 7:30 الی 16 با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - محور عشق آباد- بردسکن در استان یزد به علت اجرای عملیات راهداری (حدفاصل کیلومتر 60 تا 67 ) تا 20 اسفند تردد وسایل نقلیه بین ساعات 8 تا 16 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - محور طبس - اصفهان در استان یزد به علت اجرای عملیات راهسازی حدفاصل کیلومتر 40 تا 42، تا اطلاع بعدی تردد وسایل نقلیه بین ساعات 8 تا 16 با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - کمربندی کاشمر- شادمهر در استان خراسان رضوی به علت انجام عملیات اصلاح شیب شیروانی( ابتدا تاکیلومتر9 ) تا 20 بهمن تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7:30تا 14 از طریق مسیر قدیم انجام می شود. - بزرگراه ترانزیتی آزادشهر - گنبد در استان گلستان به علت ادامه انجام عملیات احداث رفوژ وسط شهر تا 26 بهمن تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7:30 تا 15:30 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - کمربندی کاشمر- شادمهر در استان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی( از ابتدا تا کیلومتر 9) تا اطلاع بعدی تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7:30 تا 14از طریق محور قدیم انجام می شود. - محورتربت حیدریه - مشهد در استان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات ماسه آسفالت حدفاصل کیلومتر 20 الی 25تا اطلاع بعدی تردد وسایل نقلیه روزها بین ساعات 8 تا 17 به غیر از روزهای تعطیل با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود. - محور دیهوک - راور در استان یزد به علت اجرای عملیات تکمیلی قطعه دوم حدفاصل کیلومتر 189 تا 192 تا اطلاع بعدی، تردد وسایل نقلیه در محل اجرای عملیات با محدودیت و از طریق مسیر انحرافی احداث شده انجام می شود. - محور فرعی کوریجان - قهاوند در استان همدان به علت تلاقی راه آهن در حال احداث با جاده مذکور تا اطلاع بعدی تردد وسایل نقلیه از طریق کنارگذر احداثی انجام می شود. -محور دیهوک - طبس در استان یزد حدفاصل کیلومتر20 تا 50 به علت اجرای عملیات شانه سازی، اصلاح شیب شیروانی و تعویض علائم تا اطلاع بعدی، تردد وسایل نقلیه بین ساعت 7 تا 15 به غیر از روزهای تعطیل با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود. مجموع کل تردد ثبت شده در 24 ساعت گذشته، سه میلیون و 901 هزار و 865 وسیله بوده که نسبت به روز گذشته 4 درصد کاهش داشته است. میانگین سرعت تردد در شبکه 80 کیلومتر در ساعت و سهم وسایل نقلیه سنگین 20 درصد بوده است. ساعت اوج تردد در 24 ساعت گذشته بین ساعت 17 تا 18 به میزان 251 هزار و 938 وسیله و ساعت کمترین تردد در این مدت بین ساعت 6 تا 7 به میزان 132 هزار و 601 وسیله بود. محورهای دارای بیشترین تردد وسایل نقلیه در 24 ساعت گذشته: - آزادراه کرج - تهران به میزان 83434 وسیله (21ساعت کارکرد) - آزادراه تهران - کرج به میزان 73626 وسیله (22ساعت کارکرد) - آزادراه کرج - قزوین به میزان 40801 وسیله هموطنان برای آگاهی بیشتر می توانند به نشانی www.iran141.ir مراجعه کنند و یا با تماس با شماره تلفن های 88926668 و 84498666‎ از آخرین وضع راههای کشور مطلع شوند. همچنین شماره پیامک 1000141 برای معرفی مسیر مناسب بین شهرهای مبدا و مقصد (با وارد کردن کد تلفن مبدا‏‏‎ٌ، فاصله‏‏‎ٌ و کد تلفن مقصد )آماده پاسخگویی است.
کد خبر 9327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha