جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱
پرشین خودرو
۱۶:۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
مزایده خودروهای خارجی تمدید شد
۱۶:۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
اجاره خودرو
/گزارش خبری/

مزایده خودروهای خارجی تمدید شد

زمان بازدید و ارائه قیمت پیشنهادی برای متقاضیان شرکت در مزایده خودروهای سواری خارجی به مدت دو روز تا ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۱۴ مهرماه تمدید شد.

به گزارش پرشین خودرو، سید عبدالمجید اجتهادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، با اشاره به استقبال و مشارکت مردم برای شرکت در مزایده خودروهای سواری خارجی، اظهار داشت: مهلت بازدید متقاضیان و ثبت قیمت پیشنهادی برای شرکت در مزایده فوق العاده شماره 565 به مدت دو روز دیگر تمدید شد که بر این اساس متقاضیان می توانند روزهای چهارشنبه و پنج شنبه از خودروها بازدید و تا پایان وقت روز پنج شنبه نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) https://www.setadiran.ir/setad/cms/home اقدام نمایند.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پایان تاکید کرد: بازگشایی پاکات قیمت پیشنهادی متقاضیان و رمزگشایی طبق برنامه اعلامی، روز شنبه مورخ 16 مهرماه با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی و قضایی انجام و نتایج آن اعلام خواهد شد.

!
!
!