بهانه خودروسازان برای ثبت سفارش 544 میلیون دلار قطعه چینی