بیمارستان میلیاردی

  • بیمارستان میلیاردی درخانه شوماخر

    بیمارستان میلیاردی درخانه شوماخر

    پرشین خودرو: همسر مایکل شوماخر قهرمان اتومبیل رانی فرمول یک که در حدود سه ماه است که در حالت کما به سر می‌برد، هزینه‌ای بالغ بر ده میلیون پوند صرف ساخت یک سوئیت مجهز درمانی برای همسر بیمار خود در منزل مسکونی این زوج نمود.