تایر , کمک فنر

  • تایرهای مجهز به کمک فنر

    تایرهای مجهز به کمک فنر

    پرشین خودرو: تا به حال به این فکر کرده اید که رانندگی بدون سیستم تعلیق تا چه حد می تواند هولناک باشد. فناوری جدیدی به بازار عرضه شده که ممکن است توجه خودروسازان را به خود جلب کند.