تست گرم مترو

  • تست گرم خط ۷ متروی تهران انجام شد

    تست گرم خط ۷ متروی تهران انجام شد

    پرشین خودرو: معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای رفع گلوگاه های ترافیکی راه های منتهی به استان های شمالی 1000 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت، گفت: توانستیم به رکورد حفاری 6 کیلومتر تونل با روش سنتی در طول دو سال دست یابیم.