ثروت ملی

  • افزایش ثروت ملی به مدد لشکر ۱۳ هزار نفری یک قطعه ساز

    افزایش ثروت ملی به مدد لشکر ۱۳ هزار نفری یک قطعه ساز

    کشورهایی می‌خواستند ایران را محتاج خود نگه دارند، و تحریم کنندگان به دنبال آن بودند تا قطعات خودرویی را به قیمت بازار سیاه و گران‌تر به ایران بفروشند تا منابع ارزی ایران به تاراج برود اما با تدبیر مدیران بخش خصوصی در قطعه سازی کروز، جلوی این حیله گرفته شد و نه تنها ارز خارج نشد بلکه این شرکت با مدد لشکر ۱۳ هزار نفری خود توانست «ثروت ملی» را افزایش دهد.