خطرناک ترین جاده دنیا

  • خطرناک ترین جاده دنیا+تصاویر

    خطرناک ترین جاده دنیا+تصاویر

    پرشین خودرو: این جاده که در روستایی به نام"کیلار و کیشتا" در هیمالیا در شمال هند قرار دارد در دره ای به عمق 2000 فوت(حدود 600 متر) واقع شده است.

  • خطرناک ترین جاده دنیا+تصویر

    خطرناک ترین جاده دنیا+تصویر

    پرشین خودرو: رانندگی در طول مسیر جاده یونگاس همانند رانندگی بر روی ترن هوایی است. در بعضی از نقاط ارتفاع جاده به 3600 متر از سطح دریا می رسد حال آنکه دره ای با عمق 2800 متر به فاصله چند سانتی متر از کنار جاده قرار دارد و کوچکترین خطا باعث سقوط به آن دره عمیق مرگبار می شود.