خودروهای گران قیمت

  • چرا خودروهای گران قیمت پیش فروش می شود؟

    چرا خودروهای گران قیمت پیش فروش می شود؟

    دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به چرایی فروش بیشتر خودرو‌های جدید مانند راناپلاس و دنا پلاس نسبت به گذشته، گفت: وقتی شورای رقابت زیر قیمت تمام شده برای خودروسازان قیمت تعیین می‌کند، بهتر است که خودرو‌های گران‌تر را پیش فروش کنند تا کمتر زیان ببینند.