رای برایت

  • رای برائت برای شرکت سایپا دیزل

    رای برائت برای شرکت سایپا دیزل

    پرشین خودرو: مدیر ارتباطات شرکت سایپا دیزل در خصوص تجمع صبح امروز تعدادی از خریداران کامیون از شرکت سایپا دیزل گفت: این موضوع مربوط به مشتریان کامیونهای دانگ فنگ T300 و D300 است که طی سالهای گذشته نیز مطرح بوده اما از سوی مراجع عالی تعزیرات حکومتی آراء برائت برای این شرکت صادر شده است.