رییس کانون سردفتران

  • پلیس فقط تعویض پلاک می کند

    پلیس فقط تعویض پلاک می کند

    پرشین خودرو: رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران گفت: بر اساس تایید و اعلام نظر قطعی از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نقل و انتقال خودرو و همچنین تنظیم سند مالکیت فقط به عهده دفاتر اسناد رسمی و کار پلیس فقط تعویض پلاک است.