مسابقات سرعت

  • نخستین «فرمول» در آزادی

    نخستین «فرمول» در آزادی

    پرشین خودرو: سرانجام پرونده مسابقات سرعت در سال 95 هم بسته شد. روز جمعه 20 اسفندماه پیست پیر آزادی تهران میزبان اتومبیلرانانی از سراسر کشور بود که آمده بودند تا در آخرین مسابقه سال شرکت کنند.