معلول

  • ۱۰۰ هزار معلول فقط ۱۲۲ خودرو ویژه دارند!

    ۱۰۰ هزار معلول فقط ۱۲۲ خودرو ویژه دارند!

    سامانه‌ای که با هدف تسهیل در رفت‌وآمد این گروه فراهم شده اما تنها به بخشی از افراد دارای معلولیت آن هم معلولیت شدید سرویس می‌دهد. این میان تعداد معلولان و خودروها تناسب ندارد و ۶۲ ون و ۶۰ اتوبوس مناسب‌سازی شده برای ۴ هزار عضو این سامانه کافی نیست. این درحالی است که در این یک دهه بر تعداد مشترکان اولیه سامانه اضافه نشده است و معلولان در صف انتظار پیوستن برای بهره‌مندی از خدمات این امکان ویژه هستند.

  • حمل‌و‌نقل دانش آموزان معلول در تهران رایگان است

    حمل‌و‌نقل دانش آموزان معلول در تهران رایگان است

    پرشین خودرو: عضو شورای شهر تهران گفت: حمل و نقل دانش آموزان معلول در پایتخت رایگان انجام می‌شود.