کاهش سوانح

  • خودروسازان در پی کاهش سوانح عابرین

    خودروسازان در پی کاهش سوانح عابرین

    پرشین خودرو: سازندگان به سختی در حال کار برای حفاظت خودرو از هر گونه برخورد در سطح جاده‌ها و در عبورومرور هستند زیرا با توجه به آمار منتشر شده توسط NHTSA، در حدود ۳۳درصد از ۳۳ هزار تصادفی که در سال ۲۰۱۲ رخ داده است را تصادفات مربوط به عابر پیاده تشکیل داده است.