کویر نوردی

  • کویر نوردی خودرو پلاک قرمز در کرمان

    کویر نوردی خودرو پلاک قرمز در کرمان

    پرشین خودرو: برنامه پایش هفته گذشته با نمایش عکس یک خودرو دولتی در سفر تفریحی آفرود کرمان، از سازمانی که این خودرو متعلق به آن است، بدون بردن نام آن دستگاه دولتی پرسیده بود که این خودرو در سفر تفریحی آفرود کرمان در حال انجام چه مأموریتی است.