Noble M600 targa

  • رونمایی از Noble M600 targa

    رونمایی از Noble M600 targa

    پرشین خودرو: خودروساز بریتانیایی نوبل یک شرکت کوچک و جمع و جور است که مدل M600 پرفروش ترین مدل این شرکت است و حالا این شرکت برای توسعه سبد محصول خود از یک نمونه مسقف آن رونمایی کرده است.