آغاز طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی برمبنای فرآیند نوبت دهی +جزئیات

طرح یکپارچه عرضه بر مبنای فرآیند نوبت دهی برای محصولات خودروسازان داخلی با هدف عرضه گسترده و شفاف خودروهای داخلی با توجه به افزایش و تثبیت جریان تولید خودرو در سال جاری و همچنین برنامه ریزی انجام شده برای افزایش مستمر تولید در سال 1402، از امروز (20 اسفندماه جاری) آغاز شد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی برمبنای فرآیند نوبت دهی تحت نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان آغاز شده است و متقاضیان طرح پیش از آغاز فرآیند، مندرجات این اطلاعیه را با دقت مطالعه کنند.

پس از مطالعه دقیق مندرجات اطلاعیه و در صورت پذیرش شرایط طرح، متقاضیان می توانند از تاریخ شنبه 1401/12/20 تا پایان وقت اداری سه شنبه 1401/12/23 نسبت به ایجاد حساب وکالتی در بانکهای مندرج در اطلاعیه، اقدام کنند.
سپس صرفاً متقاضیان واجد شرایط که اطلاعات آنها از سوی بانک ارسال شده است، می توانند از جمعه 1401/12/26 تا یکشنبه 1401/12/28 نسبت به ثبت نام اولیه به منظور تشکیل لیست نوبت دهی(لیست انتظار) برای خودروی مدنظر، در سامانه https://www.esalecar.ir اقدام کنند.

خودروسازان حاضر در طرح

صنایع خودروسازی ایلیا، ایران خودرو، مکث موتور، فرداموتورز، آرین پارس، کرمان موتور، سایپا و مدیران خودرو


سازوکار طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی برمبنای فرآیند نوبت دهی

فرایند طرح یکپارچه عرضه برمبنای فرآیند نوبت دهی شامل سه مرحله زیر است:

مرحله اول: پیش ثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی
مرحله دوم: نوبت دهی و اعلام زمان بندی بازای هر محصول مشخص
مرحله سوم: :قطعی کردن ثبت نام متقاضیان براساس فراخوان خودروساز
 

پیش ثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی

در این مرحله متقاضیان واجد شرایط طرف تقاضا مندرج در همین اطلاعیه، که وجه اعتبار لازم را در حساب وکالتی خود مسدود کرده اند امکان ثبت نام اولیه برای قرار گرفتن در لیست نوبت دهی و یا حق تقدم خرید خودروهای داخلی بر مبنای لیست انتظار را خواهند داشت بنابراین پیش نیاز ثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی، وکالتی کردن حساب شخصی متقاضی به نفع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مسدود نمودن وجه اعتبار می باشد.
زمان پیش بینی شده برای وکالتی کردن حساب شخصی به نفع سازمان حمایت برای این طرح و مسدود نمودن وجه اعتبار لازم در حساب مذکور از روز شنبه مورخ 1401/12/20 تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ 1401/12/23 می باشد. در این بین تا زمان ثبت نام اولیه، لیست افراد مجاز برای پیش ثبت نام در سامانه بر مبنای اطلاعات واصله از بانکها تهیه می شود.
صرفاً متقاضیان واجد شرایط که نسبت به تکمیل موجودی در حساب وکالتی خود اقدام نموده اند، می توانند از روز جمعه مورخ 1401/12/26 تا روز یکشنبه مورخ 1401/12/28 نسبت به ثبت نام اولیه به منظور قرارگیری در لیست نوبت دهی خودروهای داخلی اقدام کنند.

تبصره1: موجودی لازم برای انجام ثبت نام در لیست نوبت دهی تمام خودروهای داخلی " 100 میلیون تومان" می باشد و این وجه اعتبار صرفاً لازم است تا زمان اعلام نتایج نوبت دهی در حساب شخصی وکالتی مشتریان وجود داشته باشد. وجود وجه اعتبار مذکور در حساب وکالتی صرفاً به منظور شناسایی مشتریان واقعی در نظر گرفته شده است و برای تمام متقاضیان طرح عادی و طرح حمایت از خانواده وجوانی جمعیت الزامی می باشد.

تبصره2: ضروری است وجه اعتبار مذکور در حساب وکالتی شخص متقاضی، از زمان ثبت نام اولیه تا اعلام اولویت های تخصیص (حداکثر تا پایان فروردین ماه) مسدود شود و قابل برداشت نمی باشد. انصراف از حساب وکالتی و یا برداشت وجه توسط متقاضی در طی این مدت، به منزله انصراف از طرح تلقی می شود و از لیست انتظار حذف می گردد.

تبصره3: امکان ثبت نام صرفاً در یک خودرو وجود دارد و ثبت نام از کسانی که پیش از این در لیست نوبت دهی خودروهای وارداتی ثبت نام کرده اند، وجود ندارد. و چنانچه وجود داشته باشد ثبت نام وی ملغی می گردد.

تبصره4: ثبت نام مرحله اول در لیست نوبت دهی هیچ گونه حقی را برای متقاضی برای دریافت خودرو ایجاد نمی نماید و تعهد خودروساز صرفاً براساس قطعی نمودن ثبت نام توسط خودروساز در مرحله سوم اجرای طرح، شکل می گیرد.

تبصره5: ضروری است علاوه بردارا بودن حساب شخص وکالتی با وجه اعتبار لازم، تمام شرایط طرف تقاضا، توسط متقاضیان رعایت شده و چنانچه در هر مرحله تا قطعی نمودن ثبت نام توسط خودروساز، مشخص شود که متقاضی حایز شرایط ثبت نام نبوده، ثبت نام وی ملغی می شود.

شرایط عمومی تعیین شده مندرج در ماده 4 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت

1.هر کد ملی مجاز به خرید یک دستگاه خودرو از مجموع شرکت های خودروسازی می باشد.
2.حداقل سن مجاز متقاضیان خرید خودرو 18 سال می باشد.
3.دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.
4.متقاضیانی که طی 48 ماهه گذشته در شرکت های ایران خودرو و سایپا و طی 24 ماهه گذشته از سایر شرکت های خودروسازی نسبت به ثبت نام و یا صدور فاکتور (تمامی روش های فروش سامانه خودروسازان، بورس کالا و ...) اقدام نموده اند، امکان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند.
5.متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند.
6.انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.
7.امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد.
8.شرکت های خودروسازی موظف اند روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا کند.
9.امکان ثبت نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.
10.در صورتی که در هریک از مراحل و فرآیند ثبت نام مشخص شود که متقاضی حائز شرایط ثبت نام نمیباشد، ثبت نام وی کان لم یکن تلقی و وجه واریزی (بدون پرداخت سود مشارکت و ...) عودت خواهد شد.
11.در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت جبران تاخیر در تحویل مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و ابالغیه های مرتبط که متعاقبا از طریق بخشنامه های فروش اطالع رسانی می گردد پرداخت خو اهد شد.
12.سایر موارد و شرایط بر اساس بخشنامه های صادره توسط شرکت های خودروسازی و قرارداد منعقده فی مابین با مشتریان خواهد بود.

نوبت دهی و اعلام زمان بندی بازای هر محصول مشخص

پس از نوبت دهی لیست متقاضیان واجد شرایط در ثبت نام اولیه، براساس برنامه تولید اعلام شده از سوی خودروسازان داخلی، زمان برنامه ریزی شده برای تحویل خودروی مدنظر به متقاضی در سامانه یکپارچه تعیین اولویت خودرو، اعلام می شود.

تبصره 1: اعلام زمان بندی براساس لیست انتظار در فروردین ماه 1402 و در سامانه https://www.esalecar.ir انجام می شود.
تبصره 2: قرارگرفتن متقاضی در لیست انتظار براساس زمان بندی اعلامی، تعهدی را برای خودروساز به منظور تحویل خودرو ایجاد نمی کند و این تعهد صرفاً پس از انجام مرحله سوم و براساس انعقاد قرارداد فروش متقاضی با خودروساز و براساس مفاد قرارداد منعقده شکل می گیرد.
تبصره 3: در این مرحله و پس از اعلام نتایج زمانبندی متقاضی می تواند نسبت به برداشت وجه اعتبار از حساب وکالتی اقدام نماید و در صورت تمایلِ متقاضی واجد شرایط برای تحویل خودرو مطابق با زمانبندی اعلامی در این مرحله، می تواند تا نسبت به قطعی نمودن ثبت نام براساس فراخوان خودروساز و با تکمیل وجه درحساب خودروساز و براساس قیمت روز، اقدام کند و یا آنکه با اعلام انصراف پس از اعلام نتایج زمانبندی، از لیست انتظار خودروی مدنظر خارج گردد.

قطعی نمودن ثبت نام متقاضیان براساس فراخوان خودروساز

در این مرحله و پس از اعلام زمانبندی وعده فروش به متقاضیان و شکل گیری لیست انتظار برای هر محصول، خودروساز موظف است تا هرگونه فراخوان برای طرح های فروش خودرو را براساس نوبت دهی انجام شده، اعلام نماید بنابراین خودروسازان به مرور زمان و صرفاً بر مبنای لیست اولویت بندی مذکور برای هر محصول، نسبت به فراخوان و قطعی کردن ثبت نام و انعقاد قرارداد فروش بر مبنای قیمت روز خودرو، اقدام خواهند کرد.
تبصره1: قطعی کردن ثبت نام توسط خودروسازان در این طرح براساس لیست نوبت دهی شده بر مبنای قیمت روز منطبق بر دستور العمل شورای رقابت می باشد.
تبصره2: در صورتی که در طول فراخوان مشتری در زمان تحویل و یا انجام ثبت نام قطعی مشخص شود که مشتری از خودروسازان داخلی خودرو خریداری نموده اند ثبت نام در این طرح کن لم یکن تلقی می گردد.

بانکهای وکالتی

آینده، اقتصاد نوین، کشاورزی، سرمایه، مهر، ملت، ملی، رفاه، صادرات، صنعت و معدن، تجارت، مسکن، گردشگری، موسسه اعتباری نور، سینا، موسسه اعتباری ملل، پست بانک، شهر، رسالت، کارآفرین و ایران زمین

کد خبر 142111

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha