کد خبر 6091
۲۰ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۱
اعلام آخرین وضیعت راه‌های کشور

پرشین‌خودرو: تونل شیرین‌سو واقع در محور قزوین – رشت به علت اجرای عملیات نصب گالری در فضای میانی تا روز چهارشنبه به تاریخ 23 شهریورماه بین ساعت 7 الی 16 مسدود می‌باشد، در زمان انسداد تونل تردد وسایل نقلیه از كنارگذر تونل انجام می‌شود.

به گزارش«پرشین خودرو» به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، محوراصلی اهرم – فراشبند واقع دراستان بوشهر به علت انجام عملیات تعمیرات روشنایی تونل پیامبر اعظم دركیلومتر 27 تا تاریخ 26 شهریورماه تردد وسایل نقلیه شب‌ها بین ساعت 22 الی 6 صبح روزبعد ازداخل تونل به ‌صورت نوبتی یك طرفه از خط مجاور انجام می‌شود. محور گنبد- آزادشهركیلومتر1 محدوده تپه راهنمایی و محورگالیكش – سه راهی كلاله محدوده سه‌راهی – سیلوگالیكش دراستان گلستان به علت اجرای عملیات گاردریل كوبی ازتاریخ 19 شهریور به مدت یك ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعت 8 الی 18 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. محور بوشهر- برازجان به علت اجرای عملیات احداث پل عابرپیاده روبه روی نمایشگاه بین‌المللی شهربوشهر واقع دركیلومتر3 از روز چهارشنبه به تاریخ 16 شهریور لغایت 22 شهریورماه تردد وسایل نقلیه درطول روز بین ساعت 8 الی 17 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. محور مشهد- تربت‌حیدریه در استان خراسان رضوی به علت ادامه انجام عملیات لكه‌گیری آسفالت حدفاصل كیلومتر 125 الی 145 كماكان تا تاریخ 10 مهرماه به غیراز روزهای تعطیل تردد وسایل نقلیه درطول روز با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. بزرگراه برازجان – دالكی – كنارتخته واقع دراستان بوشهر به علت اجرای عملیات احداث زیرگذر دسترسی به معادن دالكی كیلومتر 10 برازجان محدوده پلیس‌راه‌، از روزشنبه به تاریخ 5 شهریور به مدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط ازطریق مسیرانحرافی احداث شده به طول 200 متر انجام می‌شود. محور نجف‌آباد- داران دراستان اصفهان به علت اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح واقع دركیلومتر9 (محل روستای نهضت‌آباد) ازروزسه شنبه به تاریخ 1شهریور به مدت 3 ماه تردد وسایل نقلیه با محدودیت و ازطریق جاده انحرافی احداث شده درمجاورت مسیراصلی انجام می‌شود. مسیربزرگراه تالش – پونل دراستان گیلان به علت اجرای عملیات تكمیلی ارتقا ایمنی تقاطع همسطح خروجی كنارگذراسالم (پل‌تپه خونی‌، ورودی خاله‌سرای 57) از روز سه شنبه به تاریخ 1شهریور به مدت یك ماه تردد وسایل نقلیه درمحل مورد نظر با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. محور لیكك – بهبهان دراستان كهگیلویه وبویراحمد به علت اجرای عملیات لكه‌گیری آسفالت حدفصل كیلومتر 4 الی 10 از روز چهارشنبه به تاریخ 2 شهریور لغایت 15 مهرماه تردد وسایل نقلیه بین ساعت 9 الی 15 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. محورمشهد –چناران دراستان خراسان رضوی به علت ادامه اجرای عملیات احداث پایه پل غیرهمسطح كنارگذرشمالی شهرمشهد كیلومتر 20 الی 21 (پمپ بنزین وتقاطع راه روستایی بازمرگان‌) تا تاریخ 2 مهرماه كماكان ترددوسایل نقلیه با محدودیت و ازطریق كنارگذراحداثی انجام می‌شود. محوریزد – میبد وبالعكس واقع دراستان یزد به علت اجرای عملیات احداث پل روگذر (تقاطع غیرهمسطح‌)كنارگذرغربی اردكان – میبد حدفاصل كیلومتر 35 الی 36 از روز چهارشنبه به تاریخ 26مرداد به مدت 2 ماه ترددوسایل نقلیه با محدودیت و از طریق مسیرانحرافی احداث شده انجام می‌شود. محوركبودرآهنگ – شیرین سو واقع دراستان همدان به علت اجرای عملیات تعریض ازابتدا تا كیلومتر9 (محدوده خروجی شهركبودرآهنگ‌) از روز چهارشنبه به تاریخ 26 مرداد به مدت 3ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعت 8 الی 17 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. محوربانه – سقز دراستان كردستان به علت اجرای عملیات نوسازی روشنایی تونل گردنه‌خان واقع دركیلومتر 10 ازروزسه‌شنبه به تاریخ 25 مرداد به مدت 2ماه روزها بین ساعت 6 الی 20 عبور وسایل نقلیه‌ای كه از سقز به طرف بانه درحركت هستند ازطریق كنارگذر تونل انجام می‌شود. كمربندی شهربیرجند دراستان خراسان جنوبی به علت اجرای عملیات احداث روگذر دركیلومتر 1 از روزسه‌شنبه به تاریخ 25 مرداد به مدت 3 ماه تردد وسایل نقلیه در محدوده مورد نظر از طریق كنارگذر احداثی انجام می‌شود. محورطبس – دیهوك در استان یزد به علت اجرای عملیات احداث پل برروی آبنماها حدفاصل كیلومتر 43 الی 46 از روز سه‌شنبه به تاریخ 25مرداد به مدت 2ماه تردد وسایل نقلیه در محدوده مورد نظر از طریق مسیر انحرافی احداث شده انجام می‌شود. مسیر برگشت آزادراه مشهد- باغچه دراستان خراسان‌رضوی به علت اجرای عملیات لكه‌گیری آسفالت از بتدا تا كیلومتر40 ازروزشنبه به تاریخ 22 مرداد به مدت 2 ماه به غیر از روزهای تعطیل تردد وسایل نقلیه بین ساعت 7 الی 17 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. بزرگراه نیشابور- سبزوار در استان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات روكش آسفالت كیلومتر25 الی 40 از روز دوشنبه به تاریخ 17 مرداد به مدت 2ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعت 7 الی 17 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. محور یزد- شیراز دراستان یزد به علت اجرای عملیات روكش آسفالت كیلومتر 75 الی 90 محدوده دهشیر- ابركوه ازروزیكشنبه به تاریخ 16 مرداد به مدت 2ماه تردد وسایل نقلیه ازشنبه تا چهارشنبه به غیراز روزهای تعطیل بین ساعت 8 الی 18 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. محور كنارگذرشهریزد به علت اجرای عملیات احداث پل روگذر (تقاطع غیرهمسطح )حدفاصل كیلومتر25 الی 27 از روزشنبه به تاریخ 15 مرداد به مدت 2 ماه مسدود می‌باشد، در زمان انسداد تردد وسایل نقلیه در محدوده مورد نظر از طریق جاده كنارگذر احداثی انجام می‌شود. محورگناباد- خضری در استان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات روكش آسفالت حدفاصل كیلومتر 5 الی 15(محدوده پلیس‌راه گناباد- بیدخت ) از روزشنبه به تاریخ 15 مرداد به مدت 3 ماه به غیر از روزهای تعطیل تردد وسایل نقلیه بین ساعت 7 الی 18 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. محور دهدشت – لنده در استان كهگیلویه وبویراحمد به علت اجرای عملیات لكه‌گیری و روكش آسفالت حدفاصل كیلومتر8 الی 9 و كیلومتر 22 الی 25 تا تاریخ 31 شهریورماه تردد وسایل نقلیه بین ساعت 8 الی 20 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. محور دهدشت – قلعه رئیسی در استان كهگیلویه و بویراحمد به علت اجرای عملیات لكه‌گیری و روكش آسفالت حدفاصل كیلومتر62 الی 66 تاتاریخ 31 شهریورماه تردد وسایل نقلیه بین ساعت 8 الی 20 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. محور دهدشت – سرفاریاب دراستان كهگیلویه وبویراحمد به علت اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت حدفاصل كیلومتر12 الی 16 تاتاریخ 31 شهریورماه تردد وسایل نقلیه بین ساعت 8 الی 20 با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود. مسیر رفت زرین شهر – اصفهان به علت انجام عملیات حذف نقطه پرحادثه كیلومتر4 الی 5 محدوده پل روگذرراه آهن از روز دوشنبه به تاریخ 10 مرداد به مدت 2ماه تردد وسایل نقلیه با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط از طریق مسیر برگشت زرین شهر و به صورت دوطرفه انجام می‌شود.
کد خبر 6091

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha