قیمت کارخانه ای خودرو لاماری، ۲۲۹ میلیون تومان افزایش یافت +قیمت شهریورماه ۱۴۰۲

قیمت کارخانه ای خودرو لاماری، ۲۲۹ میلیون تومان افزایش یافت و متقاضیان عادی و ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮانی ﺟﻤﻌﯿﺖ نوبت اول پاییز ۱۴۰۲ در سامانه یکپارچه خودرو برای تکمیل وجه فراخوان شدند.

به گزارش پرشین خودرو، ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ چهارم نوبت دهی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی از سوی شرکت آرین پارس موتور ویژه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن نوبت اول پاییز ۱٤٠٢ اعلام شد.

بر این اساس خطاب به متقاضیان عادی و ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮانی ﺟﻤﻌﯿﺖ نوبت اول پاییز ۱۴۰۲ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگی ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺷﺮکت آرین پارس موتور اعلام شده است:

پیرو پیش ﺛﺒﺖ ﻧﺎم خودرو ﻻﻣﺎری اﯾﻤﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ یکپارچه عرضه خودروهای داخلی، این شرکت در ﻧﻈﺮ دارد نسبت به فراخوان این دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬکور اقدام کند.

قیمت خودرو لاماری

بدین منظور از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ می آید برای تکمیل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ قطعی و ﺑﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮیل ٩٠ روز کاری از ﺳﺎﻋﺖ ١٠ ﺻﺒﺢ روز دوشنبه ۲۷ شهریور تا پایان روز دوشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۲ به صورت اینترنتی نسبت به انجام مراحل ثبت ﻧﺎم ﺧﻮدرو ﻻﻣﺎری اﯾﻤﺎ و تکمیل وﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس اینترنتی ﺑﻪ ﻧﺸﺎنی http://sales.lamari.ir اﻗﺪام کنند.

همچنین ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس اینترنتی مذکور در ﺑﺨﺶ "اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻮبت دهی" نسبت ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم و ﻣﺸﺎﻫﺪه نوبت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد اﻗﺪام کنند.

یادآور می شود که قیمت خودرو لاماری در تیرماه امسال ۱۲.۰۱۴.۰۹۸.۰۹۵ ریال اعلام شده بود و اکنون قیمت جدید خودرو لاماری ایما ۱۴.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اعلام شده است.

برای دریافت بخشنامه فروش فوق العاده طرح یکپارچه تخصیص خودرو لاماری ایما(شهریورماه ۱۴۰۲) کلیک کنید.

کد خبر 143459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha